Od nas zavisi

Kada sam sa svojim kolegama krajem prošle godine razgovarao o tome na koje aktuelne javne pozive da kandidujemo projekte, povjerenje koje smo stekli u kampanju “Budi odgovoran. Od tebe zavisi. Siva ekonomija 0%”, bilo je i ključni razlog da pokušamo svojim idejama uticati na što bolji efekat cijelog projekta čiji je glavni cilj aktivno uključivanje građana u borbu protiv sive ekonomije.Sama mogućnost konkretne saradnje sa Vladom Crne Gore, Elektrotehničkim fakultetom i Kancelarijom UNDP u Crnoj Gori, i to na nečemu što je suštinski važno za kvalitet sredine u kojoj živimo i radimo, nije prilika koju smo željeli propustiti.

Naročito iz razloga što je animiranje i aktiviranje građana najvažniji segment rada Ekološkog pokreta “OZON” i nešto po čemu smo vjerujemo i prepoznati u javnosti.

Budi odgovoran
Zahvaljujući Budi odgovoran platformi, građani su poslali na hiljade prijava: Sa okupljanja tviteraša novembru, 2014.

Primjena savremenih tehnologija i online alata u svakodnevnoj komunikaciji sa građanima takođe je nešto na čemu insistiramo poslednje nekolike godine, pa je i to bila još jedna važna pretpostavka zbog koje smo bili ubijeđeni da svojim iskustvima možemo dati doprinos povećanju broja korisnika mobilne i veb aplikacije Budi odgovoran, proširenju opsega aplikacije i nadogradnji trenutne kampanje.

Ono što smo odmah prepoznali kao veoma bitan momenat jeste važnost postepene nadogradnje kampanje, pa su i aktivnosti koje smo predložili zapravo nešto što je i logičan redoslijed sigurnih koraka, a vjerujem i najbolji put da se dođe do postavljenog cilja.

Da bi se javnosti približila sama problematika sive ekonomije i način na koji građani mogu biti partneri izvršnoj vlasti u borbi protiv tog zla, kao i dosadašnji rezultati kampanje i projekta, potreban je i javni angažman onih kojima građani vjeruju, bez obzira da li je riječ o predstavnicima institucija ili pojedincima koji su se dokazali u tome što rade.

Lansiranjem bloga u kom bi pisali stalni ali i gostujući blogeri, željeli smo osvježiti sadržaj platforme i dati jednu novu dimenziju cijeloj priči. Učiniti je da bude “pitkija” i nadamo se zanimljivija.

Važnost povratnog mišljenja korisnika i mogućnost predlaganja novih kategorija i drugih novina, odnosno aktivnog učešća javnosti i u dijelu kreiranja i realizacije kampanje “Budi odgovoran”, takođe su prepoznati kao bitni momenti, pa smo predložili da se kroz online debatu putem foruma otvaraju važne teme i omogući mjesto na kom će se voditi argumentovani javni dijalog.

Da bi se podstakla kvalitetna interakcija i starim i novim korisnicima na što je moguće bolji način dao prostor za iznošenje svojih stavova, analizu i kritički osvrt planirali smo i ogranizovanje po tri online konsultacije i javne tribine, na kojima će biti pristutni predstavnici svih relevantnih institucija, a na što će građani takođe imati mogućnost da utiču.

Naravno, ni mi nijesmo mogli zaobići popularne društvene mreže, pa smo predložili i izradu Facebook aplikacije, koja bi ponudila još jednu opciju za prijavu problema i učinila da cijela platforma bude što jednostavnija za korišćenje, kao i otvaranje naloga na još tri mreže Linkedin, Pinterest, Google Plus, kako bi se omogućilo širenje informacija.

Sada je na svima nama da iskoristimo pruženu priliku, stare i nove mogućnosti i pokažemo odgovornost prema sebi i svojoj porodici prije svega, ali i široj zajednici.

Suzbijanjem sive ekonomije nesporno se utiče na bolju životnu sredinu, poboljšanje javnih usluga, stvaraju uslovi za unapređenje infrastrukture i sistema u cjelini, a zahvaljujući projektu “Uključivanje građana u borbu protiv sive ekonomije” daje prilika svima nama da rješavamo i konkretne probleme.

Iskreno se nadam da će naše ideje osvježiti kampanju, a da će se tokom narednog perioda roditi neke nove, koje će doći od strane građana, što bi nas i najviše radovalo.

Za sam kraj, citiraću jednog tada 13-togodišnjeg dječaka, koji je bio dio internacionalne dječje kampanje protiv klimatskih promjena “Stop talking, Start planting” (“Prestanite pričati, počnite saditi”):

“Jedan komarac ne može ništa nilskom konju, ali hiljadu komaraca zajedno mogu natjerati nilskog konja da promijeni svoj smjer”.

Mi zajedno možemo sve.

Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta “OZON”

Napiši komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>