Kvalitetne prijave doprinose inspekcijskom nadzoru

Konstruktivnim pristupom i argumentovanim dijalogom mogu se dobiti kvalitetne smjernice kako unaprijediti način prijavljivanja slučajeva sive ekonomije putem online platforme “Budi odgovoran” i na taj način dati doprinos efikasnijem inspekcijskom nadzoru, pokazala je druga javna tribina u organizaciji Ekološkog pokreta Ozon.

Gost tribine, ekološki inspektor Dejan Filipović, upoznao je učesnike sa iskustvima u dijelu procesuiranja prijava koje se odnose na ekološke nepravilnosti, ukazavši i na detalje koji se odnose na prepoznavanje nadležnosti i podjelu po kategorijama, čime bi se u startu povećale šanse za efikasniji iinspekcijski nadzor.

Filipović je učesnike javne tribine, većinom studente završne godine Metaluško-tehnološkog fakulteta iz Podgorice, sa odsjeka za zaštitu životne sredine, upoznao sa cijelim procesom inspekcijskog nadzora – od prijave do procesuiranja, kako bi što bolje razumijeli zašto je u startu važno dati podatke koji će pomoći inspektorima kada izađu na teren.

Sa tribine u Nikšiću
Sa tribine u Nikšiću

 

Aleksandar Perović, direktor Ozona, objasnio je prisutnima suštinu projekta kojeg realizuju, navodeći da je njegov cilj povećanje broja korisnika platforme i nadogradnja Budi odgovoran kampanje, te ukazao na to da su ekološke nepravilnosti u direktnoj vezi sa sivom ekonomijom, posebno u slučajevima velikih industrijskih zagađivača koji rade bez ekoloških saglasnosti i drugih potrebnih dozvola.

“Rad na crno, kako je to definisano jednom od kategorija na aplikaciji Budi odgovoran, je rad bez potrebnih dozvola, pa bilo da je riječ o pojedincu, grupi ljudi ili cijelom industrijskom kompleksu i na rad na crno treba neselektivno primijeniti važeće zakone, jer se jedino tako mogu ostvariti kvalitetni rezultati i uticati na to da se siva ekonomija svede na najmanju moguću mjeru.

Ukoliko kao sistem pravimo podjele na male i velike, značajne i one manje značajne, onda ne možemo očekivati da će nas građani podržavati i aktivno učestvovati u ovoj ili bilo kojoj sličnoj inicijativi. Ekološki problemi izazvani nekontrolisanim zagađenjem životne sredine i radom industrijskih zagađivača bez potrebnih dozvola, moraju se prepoznati i kao siva ekonomija jer se, ugrožavajući javno zdravlje, stvara i ogromna ekonomska šteta“, kazao je Perović.

Perović i Filipović
Perović i Filipović

Nakon što se ideje i sugestije saopštene na ovoj javnoj tribini na kraju projekta sistematizuju i struktuiraju, Ekološki pokret Ozon će ih proslijediti Kancelariji UNDP u Crnoj Gori.

U okviru projekta za poboljšanje platforme Budi odgovoran, prije ove, organizovane su dvije online i jedna javna tribina.

Na prvoj javnoj tribini “Od ideje do vidljivih rezultata – prezentacija projekta Uređenje Ćemovskog polja“, na lokaciji gdje je na inicijativu građana i uz podršku NVO Green Home i Ozon, uređen park za djecu, park za pse, trim staza… sa učesnicima je razgovarano o realizovanim aktivnostima i značaju učešća građana u odlučivanju.

Na online diskusijama na forumu i Twitteru, korisnici su pozvani da daju predloge za gostujuće blogere, te da saopšte svoja iskustva u prijavljivanju nepravilnosti.

Treća online diskusija biće održana u utorak, 7. jula. Tema diskusije su predlozi za nove kategorije na platformi Budi odgovoran.

,

Napiši komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>