TAG ekologija

Sa tribine u Nikšiću

Kvalitetne prijave doprinose inspekcijskom nadzoru

Konstruktivnim pristupom i argumentovanim dijalogom mogu se dobiti kvalitetne smjernice kako unaprijediti način prijavljivanja slučajeva sive ekonomije putem online platforme “Budi odgovoran” i na taj način dati doprinos efikasnijem inspekcijskom nadzoru, pokazala je druga javna tribina u organizaciji Ekološkog pokreta Ozon. Gost tribine, ekološki inspektor Dejan Filipović, upoznao je učesnike sa iskustvima u dijelu procesuiranja…

READ MORE